ЮНИКОРН ЭНТЕРТАЙНМЕНТ
» СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
» СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


  Сургуулийн бага ангийн үсэглэлийн баяр болон цэцэрлэгийн төгсөлтийн баяр дээр бид дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.  • Үлгэрийн баатруудын тоглолт 15минут | Mickey & Minnie mouse, бар, туулай, нохой |
  • Миний бяцхан ПОНИ - нуудын жүжигчилсэн тоглолт
  • Илбийн гайхамшигт үзүүлбэр
  • Хөтлөгч
  • Өндөр хөлтэй хүн
  • Тэнгэрийн анжелууд
  • Хүн хөшөө
  • Алиалагч
  • Хүүхдийн дуучин
  • Циркийн гайхамшигт уран нугаралтын тоглолт


  НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Үйл ажиллагааны видео бичлэг хийж монтажилж хүүхдийн тоогоор өгөх
  • Үйл ажиллагааны зураг авалт хийж ДВД-д буулган хүүхдийн тоогоор өгөх

  áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


Сургуулийн бага ангийн үсэглэлийн баяр болон цэцэрлэгийн төгсөлтийн баяр дээр бид дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна. • Үлгэрийн баатруудын тоглолт 15минут | Mickey & Minnie mouse, бар, туулай, нохой |
 • Миний бяцхан ПОНИ - нуудын жүжигчилсэн тоглолт
 • Илбийн гайхамшигт үзүүлбэр
 • Хөтлөгч
 • Өндөр хөлтэй хүн
 • Тэнгэрийн анжелууд
 • Хүн хөшөө
 • Алиалагч
 • Хүүхдийн дуучин
 • Циркийн гайхамшигт уран нугаралтын тоглолт


НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Үйл ажиллагааны видео бичлэг хийж монтажилж хүүхдийн тоогоор өгөх
 • Үйл ажиллагааны зураг авалт хийж ДВД-д буулган хүүхдийн тоогоор өгөх

áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî