ЮНИКОРН ЭНТЕРТАЙНМЕНТ
» Байгууллагад зориулсан үйл ажиллагаа
» Байгууллагад зориулсан үйл ажиллагаа

  Байгууллагад зориулсан үйл ажиллагаа


  • Хүүхдийн баяр
   • Ажилтнуудын хүүхдийн баяр
   • Харилцагчдын хүүхдийн баяр

  • Шинэ жил
   • Ажилтнуудын хүүхдийн шинэ жилийн баяр
   • Харилцагчдын хүүхдийн шинэ жилийн баяр
   • Бэлэг хүргэх үйлчилгээ

  • Хүүхдийн төрсөн өдрийн баяр
  • Бүтээгдэхүүн сурталчилгааны өдөрлөгт оролцох
  • Хүүхдийн бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгаанд оролцох
  • Олны анхаарал татах үйл ажиллагаа
  • Байгууллагын хүүхэд болон хүүхдэд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бусад бүх төрлийн арга хэмжээ...


 • Үйл ажиллагааны зарим зургуудаас...
  • Монгол улсын хөгжлийн банк - Ажилчдын хүүхдийн баяр 2014
  • Улсын Их Дэлгүүр - Харилцагчдын хүүхдийн баяр 2014
  • Талх Чихэр ХК - Харилцагчдын хүүхдийн баяр, бүтээгдэхүүн сурталчилгааны өдөрлөг 2014 гэх мэт...

  Зурган дээр дарж томруулж үзнэ үү...

  áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî

Байгууллагад зориулсан үйл ажиллагаа


 • Хүүхдийн баяр
  • Ажилтнуудын хүүхдийн баяр
  • Харилцагчдын хүүхдийн баяр

 • Шинэ жил
  • Ажилтнуудын хүүхдийн шинэ жилийн баяр
  • Харилцагчдын хүүхдийн шинэ жилийн баяр
  • Бэлэг хүргэх үйлчилгээ

 • Хүүхдийн төрсөн өдрийн баяр
 • Бүтээгдэхүүн сурталчилгааны өдөрлөгт оролцох
 • Хүүхдийн бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгаанд оролцох
 • Олны анхаарал татах үйл ажиллагаа
 • Байгууллагын хүүхэд болон хүүхдэд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бусад бүх төрлийн арга хэмжээ...


 • Үйл ажиллагааны зарим зургуудаас...
  • Монгол улсын хөгжлийн банк - Ажилчдын хүүхдийн баяр 2014
  • Улсын Их Дэлгүүр - Харилцагчдын хүүхдийн баяр 2014
  • Талх Чихэр ХК - Харилцагчдын хүүхдийн баяр, бүтээгдэхүүн сурталчилгааны өдөрлөг 2014 гэх мэт...

  Зурган дээр дарж томруулж үзнэ үү...

  áåñïëàòíî øàáëîíû dle 10 íà ñàéòå newtemplates.ru è ñêà÷àòü ôèëüìû ó íàñ íà ñàéòå åñòü ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî áåñïëàòíî